Kurs IT1026

Italienska förr och nu

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för det italienska språkets historiska utveckling från latinet till våra dagar
  • visa förmåga att läsa och förstå kommenterade italienska texter från olika perioder
  • placera texter i deras historiska och litterära sammanhang genom analys av deras språkliga särdrag.