Kurs IK1098

3D-visualisering: Stillbilder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och beskriva övergripande arbetsmoment i en digital 3D-produktion

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • producera ändamålsenlig 3D-grafik av varierande komplexitet utifrån en given processmodell
  • använda korrekta termer under redovisning av verk som producerats med 3D-program

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera brister i producerad 3D-grafik och ge förslag på åtgärder
  • värdera om en given produkt bör fotograferas eller produceras med hjälp av en 3D-programvara
Startar och slutar:
v4, 2020 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Bildbehandling 1 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EN
Huvudområde: