Kurs IK1097

3D-animering: Vinjetter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 9, 2020

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och beskriva övergripande arbetsmoment i 3D-animering

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • producera en enhetsanpassad vinjett med kameraspårning i 3D
  • använda sig av dynamikverktyg i 3D-programvara för att uppnå verklighetstrogna resultat
  • använda efterbehandlingsprogram i en 3D-komposition
  • använda korrekta termer under redovisning av verk som producerats med 3D-program

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • värdera vilken designprocess som är lämplig för en animation i 3D-programvara inom ramarna för angivna syften och mål
Startar och slutar:
v9, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 3D-visualisering: Stillbilder, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EP
Huvudområde: