Kurs IK1097

3D-animering: Vinjetter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och beskriva övergripande arbetsmoment i 3D-animering

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • producera en enhetsanpassad vinjett med kameraspårning i 3D
  • använda sig av dynamikverktyg i 3D-programvara för att uppnå verklighetstrogna resultat
  • använda efterbehandlingsprogram i en 3D-komposition
  • använda korrekta termer under redovisning av verk som producerats med 3D-program

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • värdera vilken designprocess som är lämplig för en animation i 3D-programvara inom ramarna för angivna syften och mål