Kurs IK1089

Bildbehandling 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2019

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • beskriva grundläggande funktioner i programvara för bildbehandling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • utföra bildbehandling av produkt- och modellbilder i bildredigeringsprogramvara utifrån given uppdragsbeskrivning
 • strukturera sitt arbete utifrån given processmodell
 • efterlikna och utföra en bildbehandling utifrån en given bildreferens
 • motivera sitt val av bildbehandling utifrån aktuell uppdragsbeskrivning
 • utföra en undersökning vad gäller behovet av bildbehandling inom givet område

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • kritiskt granska annan persons bildbehandling utifrån aktuell uppdragsbeskrivning
 • förklara hur bildbehandlingen påverkar samhället och vilket ansvar bildbehandlaren respektive uppdragsgivaren har i samband med detta
 • motivera och diskutera val av bildbehandling utifrån olika etiska perspektiv
Startar och slutar:
v14, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Fotografi: Teknik och bildkomposition 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2ZMV
Huvudområde: