Kurs IK1080

Datasäkerhet och integritet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för de hotbilder som finns vid it-användning.
  • använda olika slags it-säkerhetsverktyg för egna säkerhetstester, skydd av information och utrustning.
  • bedöma olika informationstekniska lösningars styrkor och svagheter vad gäller datasäkerhet
  • översiktligt känna till den lagstiftning som gäller inom områdena it-säkerhet och personlig integritet.
  • analysera och föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra it-säkerheten i en verksamhet.
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Hård Infrastruktur 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32XZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.