Kurs IK1061

Publicering på Internet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 24, 2019

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för Internets uppbyggnad, terminologi och begrepp
 • tillämpa markeringsspråk som krävs för att utveckla statiska webbsidor
 • publicera bilder och text på World Wide Web
 • redogöra för olika metoder som underlättar administration och design av webbsidor
 • tillämpa livscykelmetoder för utveckling av webbplatser
 • redogöra för olika teorier om informationsarkitektur
 • använda vanligt förekommande utvecklingsverktyg i arbetet med publicering av information på Internet
Startar och slutar:
v24, 2019 - v35, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H338X
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2019

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för Internets uppbyggnad, terminologi och begrepp
 • tillämpa markeringsspråk som krävs för att utveckla statiska webbsidor
 • publicera bilder och text på World Wide Web
 • redogöra för olika metoder som underlättar administration och design av webbsidor
 • tillämpa livscykelmetoder för utveckling av webbplatser
 • redogöra för olika teorier om informationsarkitektur
 • använda vanligt förekommande utvecklingsverktyg i arbetet med publicering av information på Internet
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H32XR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.