Kurs IK1014

Människa-datorinteraktion för eTjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter genomförd kurs skall den studerande:
  • Kunna redogöra för psykologiska faktorer vid utformning av IT-system.
  • Kunna redogöra för olika teorier och metoder inom området MDI (Människa-datorinteraktion), särskilt med avseende på användargränssnittets betydelse och utformning.
  • Kunna värdera olika grafiska användargränssnitt och föreslå en grafisk utformning av en eTjänst.
  • Kunna analysera olika sätt att presentera information på, och med en helhetssyn föreslå lösningar för att integrera text, grafik, video och ljud i en multimediaproduktion.
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till IT och eTjänster, 7,5 hp samt eTjänster – perspektiv och utvärdering, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V352R
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 24, 2020

Efter genomförd kurs skall den studerande:
  • Kunna redogöra för psykologiska faktorer vid utformning av IT-system.
  • Kunna redogöra för olika teorier och metoder inom området MDI (Människa-datorinteraktion), särskilt med avseende på användargränssnittets betydelse och utformning.
  • Kunna värdera olika grafiska användargränssnitt och föreslå en grafisk utformning av en eTjänst.
  • Kunna analysera olika sätt att presentera information på, och med en helhetssyn föreslå lösningar för att integrera text, grafik, video och ljud i en multimediaproduktion.
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
Flexibel takt (50%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till IT och eTjänster, 7,5 hp samt eTjänster – perspektiv och utvärdering, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35TN
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.