Kurs IK1005

Design av webbapplikationer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs skall studenten kunna göra en webbapplikation anpassad för olika målgrupper med programmeringstekniker för både klient- och serversidan. Studenten skall ha en förståelse för och kunna använda olika tekniker för att leverera interaktivt och dynamiskt innehåll till klienten. Studenten ska ha en förståelse för hur webbplatsens användbarhet påverkas av både dess innehållmässiga- och navigeringmässiga struktur och layout.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Internet och WWW I och Introduktion till Javaprogrammering eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33H9
Huvudområde: