Kurs IH1134

Tester och mätmetoder för hälsa och idrott

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att självständigt värdera, kritiskt granska och genomföra relevanta mätmetoder inom idrotts- och hälsorelaterad verksamhet
  • visa förmåga att analysera resultat från mätmetoder inom idrotts- och hälsorelaterad verksamhet
  • visa förmåga att självständigt utveckla och genomföra relevanta kombinationer av mätmetoder för en specifik population inom idrotts- och hälsorelaterad verksamhet
  • visa förmåga att mot olika målgrupper kommunicera resultat av relevanta mätmetoder samt utifrån idrottsvetenskapliga principer föreslå styrning av idrotts- och hälsorelaterad verksamhet.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi, 15 högskolepoäng och Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling, 15 högskolepoäng godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33PX
Huvudområde: