Kurs IH1132

Tränarskap 5 - Näringslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för människans energi- och näringsbehov
  • redogöra för och kritisk granska olika kostmönsters inverkan på fysisk aktivitet och hälsa
  • identifiera orsaker, risker och konsekvenser av relativ energibrist bland idrottare (REI)
  • beskriva, analysera och diskutera olika förebyggande åtgärder mot fetma och REI
  • tolka och analysera resultat från en kost- och aktivitetsregistrering och ge kostrekommendationer till människor med olika behov
  • identifiera och problematisera utmaningar med en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kosthållning.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V36QZ
Huvudområde: