Kurs IE2003

Examensarbete för kandidatexamen i Industriell ekonomi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Examensarbetet bygger i hög grad på kursdeltagarnas egna initiativ och självständiga arbete. Vid handledningstillfällen och seminarier diskuteras olika sätt att avgränsa och beskriva problem, teoretiska utgångspunkter, metodval och olika datainsamlingstekniker.
Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in relevant information och att analysera data. De tränas att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.
I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Minst 60 hp i Industriell ekonomi och- eller Industriell ekonomi och arbetsvetenskap. Av dessa poäng skall minst 7,5 hp ligga på grundnivå 2. Den totala summan högskolepoäng får inte vara mindre än 150 hp
Anmälningskod:
HDA-H33C4
Huvudområde: