Kurs IE1075

Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsstyrning, driftsäkerhet och underhåll [1]
  • redogöra för vanligt förekommande verktyg och modeller för analys, problemlösning och förbättringsarbete inom området [2]
  • redogöra för vanligt förekommande förbättringsprogram inom verksamhetsutveckling samt innebörden av begreppet ”Lean Production” [3]

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • beräkna vanligen förekommande mått för driftsäkerhet [4]
  • analysera en organisations kvalitets- och driftsäkerhetsarbete och föreslå lämpliga förbättringsåtgärder [5]

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera och reflektera över hur en förbättrad kvalitet och högre driftsäkerhet påverkar industriell verksamhet ur ett samhällsperspektiv [6]
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GK6
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 16 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig