Kurs IE1075

Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsstyrning, driftsäkerhet och underhåll [1]
  • redogöra för vanligt förekommande verktyg och modeller för analys, problemlösning och förbättringsarbete inom området [2]
  • redogöra för vanligt förekommande förbättringsprogram inom verksamhetsutveckling samt innebörden av begreppet ”Lean Production” [3]

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • beräkna vanligen förekommande mått för driftsäkerhet [4]
  • analysera en organisations kvalitets- och driftsäkerhetsarbete och föreslå lämpliga förbättringsåtgärder [5]

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera och reflektera över hur en förbättrad kvalitet och högre driftsäkerhet påverkar industriell verksamhet ur ett samhällsperspektiv [6]
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V3AWS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig