Kurs HI3020

Historia IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper om förintelseforskningen och nya perspektiv inom denna, samt problem och frågor inom fältet för så kallat historiebruk. I den avslutande delkursen skriver den studerande ett i förhållande till examensarbete 1 ytterligare utvecklat, självständigt, vetenskapligt arbete och vidareutvecklar ytterligare sina färdigheter vad gäller detta.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Historia III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 högskolepoäng grundnivå 2, varav 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33RM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.