Kurs HI2016

Historia III

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska fördjupa sin kunskaper om teori- och metodanvändning inom historieämnet. Kursen avslutas med att den studerande planerar och genomför ett självständigt arbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats.