Kurs HI1015

Historia II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande fördjupar sina kunskaper om den globala ekonomins historia och historiedidaktik. Den studerandes insikter i teori, metod och olika sätt att framställa historisk kunskap fördjupas genom bland annat skrivandet av en vetenskaplig uppsats.