Kurs GTY2SX

Tyska: Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Tyska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att tala och förstå tyska samt förvärva ett gott uttal och en god färdighet i att uttrycka sig på tyska. Den studerande ska även tillägna sig grundläggande kunskaper kring de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt i olika situationer och autentiska sammanhang
  • identifiera grundläggande skillnader mellan svenskt och tyskt uttal och reflektera över uttalsfenomen i sin egen och andras språkinlärning
  • visa kunskaper om historia, geografi och samhällsliv i de tyskspråkiga länderna och göra jämförelser med egna erfarenheter samt reflektera över kulturella frågor
  • genomföra och ta ställning till kortare muntliga och skriftliga presentationer av aktuella och kända ämnen och använda olika presentationsmetoder
  • tillämpa modern informationsteknologi
  • kommentera och diskutera innehåll och språk i olika tyskspråkiga filmer
  • reflektera över sitt eget och andras lärande.