Kurs GT1047

Bildbehandling 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • Utveckla en kontrollista inför mottagande av bildbehandlingsuppdrag

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • ge relevant återkoppling till kund vid beställning av bildbehandling
  • utföra bildbehandling utifrån bildkategori
  • planera och genomföra ett avancerat bildbehandlingsarbete
  • rekonstruera ett givet bildbehandlingsarbete utifrån ett färdigt resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • förutse potentiella svårigheter i ett givet bildbehandlingsuppdrag
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 3D-visualisering: Stillbilder, 7,5 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EQ
Huvudområde: