Kurs GSS2XE

Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet.

90 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar fördjupade och vidgade kunskaper i svenska som andraspråk i ett didaktiskt perspektiv med fokus på gymnasieelevers språkutveckling och lärande.