Kurs GSS2GP

Modersmål: Arabiska III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina didaktiska kunskaper i arabiska som modersmål.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning, 30 hp samt Modersmål: Arabiska II med didaktisk inriktning, 30 hp varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskape
Anmälningskod:
HDA-H36RS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
26 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.