Kurs GSS2GP

Modersmål: Arabiska III med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina didaktiska kunskaper i arabiska som modersmål.