Kurs GSS2BM

Modersmål: Arabiska II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper i arabiska som modersmål med didaktiskt fokus.