Kurs GSS28D

Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i arabisk grammatik och
litteratur med didaktiskt fokus. Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1. Arabisk grammatik och text 1
Delkurs 2. Arabisk skönlitteratur
Delkurs 3. Arabisk grammatik och text
Delkurs 4. Arabiska i den svenska skolan och det svenska samhället.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 6c/A6c och Arabiska modersmål 2,/Arabiska modersmål kurs B/ Arabiska hemspråk kurs B, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33A4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
30 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.