Kurs GSS27L

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade och vidgade kunskaper i svenska som andraspråk i ett didaktiskt perspektiv. Sammantaget utvecklar den studerande förståelse av såväl ämnesteoretiska som ämnesdidaktiska frågor. Inom ramen för kursen utvecklar också den studerande sin värderingsförmåga och förhållningssätt för att planera, genomföra och utvärdera utbildning för elever med svenska som andraspråk. Den studerande utvecklar även förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Extra information:

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Lärare anställda hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola i enlighet med förordningen 2007:222 eller 2016:709 Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Madeleine Perrault, mpu@du.se, 023-77 85 85.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärare anställda hos huvudman, entreprenör eller folkhögskola i enlighet med förordningen 2007:222 eller 2016:709
Anmälningskod:
HDA-H333Z
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
16 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.