Kurs GSS24B

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Inom kursen utvecklar den studerande ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska som andraspråk. Kursen innehåller fyra delkurser. Samtliga delkurser har en didaktisk inriktning där den studerande utvecklar sina färdigheter att planera, genomföra och analysera undervisning för nyanlända och flerspråkiga elever med svenska som andraspråk, utifrån teorier om flerspråkighet och mångfald som resurser. I samtliga delkurser relateras innehållet såväl till aktuella styrdokument som till relevant forskning inom området.

Extra information:

Förkunskapskrav/behörighetskrav: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4–6 eller åk 7–9 och undervisar i detta ämne i åk 4–6 utan att vara ämnesbehörig samt att du ska ha skolhuvudmannens godkännande. Studievägledning: Specifika frågor om kursinnehåll mm besvaras av Christian Hecht, ahc@du.se, 023-77 83 32.

Startar och slutar:
v4, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen
Anmälningskod:
HDA-V2Z9J
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
18 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.