Kurs GSR2A5

Ungdomar och unga vuxnas reproduktiva hälsa och rättigheter I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redovisa kunskaper för ungdomar och unga vuxnas reproduktiva hälsa i ett hållbarhetsperspektiv
  • redogöra för fysisk samt psykisk utveckling
  • diskutera hot, våld och övergrepp i ett mångfaldsperspektiv
  • diskutera hur könsidentitet påverkar och formar synen på sexualitet och relationer
  • reflektera över egna väderingar, attityder och förhållningssätt i samtal med ungdomar och unga vuxna
  • uppvisa kunskaper, förståelse och färdigheter i evidensbaserad praktik och i tvärprofessionellt kvalitets- och utvecklingsarbete.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H38BM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig