Kurs GSR2A5

Ungdomar och unga vuxnas reproduktiva hälsa och rättigheter I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redovisa kunskaper för ungdomar och unga vuxnas reproduktiva hälsa i ett hållbarhetsperspektiv
  • redogöra för fysisk samt psykisk utveckling
  • diskutera hot, våld och övergrepp i ett mångfaldsperspektiv
  • diskutera hur könsidentitet påverkar och formar synen på sexualitet och relationer
  • reflektera över egna väderingar, attityder och förhållningssätt i samtal med ungdomar och unga vuxna
  • uppvisa kunskaper, förståelse och färdigheter i evidensbaserad praktik och i tvärprofessionellt kvalitets- och utvecklingsarbete.