Kurs GSQ2H7

Gestaltad livsmiljö

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen syftar till att öka förståelsen för den gestaltade livsmiljöns betydelse för ett gott vardagsliv och hur den hanteras i samhällsbyggandets processer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för aktuell arkitektur-, form- och designpolitik och överföra denna till regionala och kommunala strategier
  • Beskriva hur olika sociala, ekologiska och ekonomiska behov för människa och miljö kan tillgodoses genom förvaltning och utveckling av den gestaltade livsmiljön
  • Analysera arkitektur, design, form och konst med avseende på historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden i den byggda miljön
  • Utifrån en detaljplan analysera konsekvenser som berör barns, ungas och äldres perspektiv gällande en gestaltad livsmiljö
  • Visa förståelse för samspelet och behovet av samverkan mellan olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen för att nå en god gestaltad livsmiljö
  • Beskriva och utforma processer kring planering, beslut och byggande avseende den gestaltade livsmiljön med utgångspunkt i lagstiftning och arkitektur-, form- och designpolitik.

Extra information:

Kan förekomma undervisning även på Campus Falun.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • 180 högskolepoäng inom något av följande områden: arkitektur, form, design, konst, samhällsplanering, alternativt utbildning motsvarande kandidatnivå inom bygg-, fastighets- och förvaltningssektorn eller motsvarande kunskaper förvärvade inom dessa yrkesområden motsvarande minst 3 års aktiv yrkesutövning.
Anmälningskod:
HDA-H36Z5
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig