Kurs GSQ23K

Planeringsprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för fördjupade planeringteoretiska och diskursiva perspektiv för aktuella urbana och regionala frågeställningar.
  • Planera och utföra ett planeringsprojekt kopplat till aktuella utmaningar i samhällsbyggandet.
  • Redogöra för roller och relationer mellan olika aktörer i en planeringsprocess.
  • Utöva självreflexiv problemlösning, konsekvensanalyser och utvärdering i olika planeringssituationer.
  • Utföra kvalificerad skriftlig framställning.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom Bygg- och samhällsplanerarprogrammet varav kurserna Arkitektur och byggande 5 hp, Fysisk planering 5 hp, Regional planering 7,5 hp, Hållbar utveckling 5 hp, Form och gestaltning 7,5 hp och Introduktion till Geografiska Informationssystem 7,5 hp skall ingå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39ZG
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88