Kurs GSP2AW

Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten på spanska kunna:
 • redogöra för och jämföra fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket i spansktalande områden
 • visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavnings- och betoningsregler
 • redogöra för fonetiska och fonologiska drag i olika spansktalande områden
 • kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
 • kommunicera muntligt med ett godtagbart uttal
 • argumentera om ett visst ämne samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck
 • tillämpa presentationsteknik i muntlig framställning.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag från kravet på svenska) + Spanska steg 3, Engelska A Eller: Spanska 3, Engelska A eller motsvarande kunskaper (Omr 2/2A)
Anmälningskod:
HDA-H362Q
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten på spanska kunna:
 • redogöra för och jämföra fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket i spansktalande områden
 • visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavnings- och betoningsregler
 • redogöra för fonetiska och fonologiska drag i olika spansktalande områden
 • kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
 • kommunicera muntligt med ett godtagbart uttal
 • argumentera om ett visst ämne samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck
 • tillämpa presentationsteknik i muntlig framställning.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag från kravet på svenska) + Spanska steg 3, Engelska A Eller: Spanska 3, Engelska A eller motsvarande kunskaper (Omr 2/2A)
Anmälningskod:
HDA-V37H2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.