Kurs GSO29C

Kriminologi I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • inhämta kunskaper om, redogöra för och diskutera några centrala klassiska teorier inom kriminologi
  • redogöra för forskningsmetoder och analysinstrument
  • tillägna sig inblick i modern forskning om intersektionell brottslighet
  • problematisera kriminaliserade respektive icke kriminaliserade handlingar i relation till moraliskt avvikande beteenden.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v50, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H33DX
Huvudområde:

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om, redogöra för och diskutera några centrala klassiska teorier inom kriminologi
  • redogöra för forskningsmetoder och analysinstrument
  • visa kunskaper om modern forskning om intersektionell brottslighet
  • problematisera kriminaliserade respektive icke kriminaliserade handlingar i relation till moraliskt avvikande beteenden.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H34YY
Huvudområde: