Kurs GSO29C

Kriminologi I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Sociologi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om, redogöra för och diskutera några centrala klassiska teorier inom kriminologi
  • redogöra för forskningsmetoder och analysinstrument
  • visa kunskaper om modern forskning om intersektionell brottslighet
  • problematisera kriminaliserade respektive icke kriminaliserade handlingar i relation till moraliskt avvikande beteenden.