Kurs GSO26K

Sociala exkluderingsprocesser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för centrala teorier och begrepp inom området social exkludering
  • visa kunskap om hur grunddragen i multidimensionell social exkludering kan gestalta sig för en målgrupp inom socialt arbete
  • redogöra för stämplings- och stigmatiseringsprocesser, diskriminering och socialt utanförskap på individnivån samt deras relation till sociala maktstrukturer på strukturnivån
  • tillämpa ett etiskt förhållningsätt i professionellt och vetenskapligt sammanhang.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v49, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Socialrätt II, 7,5 hp, Missbruk och beroende, 7,5 hp samt Familjeperspektiv på socialt arbete, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38SU
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig