Kurs GSA2E5

Utredning i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva olika utredningar och handläggningsprocesser som berör vuxna, barn och familjer inom socialt arbete
  • beskriva och utreda barnets sociala situation och särskilda behov utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv
  • visa kunskap om samtalsfärdigheter och kommunikation gällande allmänna samtal, barnsamtal och samtal med kommunikationshjälpmedel.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utifrån ett brukarperspektiv genomföra olika typer av utredningar inom socialt arbete gällande barn, familjer, personer med missbruks- eller beroendeproblematik, personer med funktionsnedsättning och med behov av särskilt stöd samt äldre med särskilda behov
  • handlägga ärenden från ansökan/anmälan till beslut och insatser
  • tillämpa relevanta författningar och i skrift kunna uttrycka sig på ett enkelt, rättssäkert och konkret sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikt i vad olika aspekter av intersektionalitet såsom genus, klass, etnicitet och funktionshinder betyder för bedömning av insatser
  • visa insikt om människors olika behov och utvecklingsnivåer i ett livsloppsperspektiv
  • reflektera över mötets betydelse samt vad professionellt bemötande betyder för utredningsprocessen.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 40, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Organisation, grupp och samverkan 15 hp, Socialrätt II 7,5 hp, Missbruk och beroende 7,5 hp, samt Familjeperspektiv på socialt arbete 7,5
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J5W
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Maria Fjellfeldt