Kurs GRY2G5

Ryska som modersmål - språkdidaktik i ett flerspråkigt perspektiv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att kursdeltagaren efter avslutad kurs har utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta professionellt som modersmålslärare i ryska och medverka i ämnets utveckling.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för språkutvecklingsteorier ur ett historiskt, ett samhälleligt och ett kulturellt perspektiv
  • redogöra för och diskutera centrala begrepp inom utveckling av språk i en flerspråkig miljö
  • diskutera hur grundläggande färdigheter i ett språk utvecklas
  • utifrån valda teorier och tidigare forskning om språkutveckling analysera och kritiskt granska läromedel i ryska samt utveckla eget undervisningsmaterial
  • redogöra för specifika drag som kännetecknar nätbaserad språkundervisning
  • argumentera för didaktiska val utifrån psykolingvistiska aspekter av språkutveckling.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Ryska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet och Ryska modersmål 2, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36K4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.