Kurs GRY28E

Ryska I: Grundläggande kurs 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • ställa och besvara enklare frågor på ryska med anknytning till ett antal vardagliga situationer
  • tillämpa grundläggande regler för ryskans ljudsystem
  • uttala de ryska språkljuden korrekt
  • läsa och skriva kyrilliska bokstäver på dator
  • använda grundläggande grammatiska termer och identifiera enkla grammatiska strukturer i ryskan
  • läsa korta texter på ryska om vardagliga ämnen.