Kurs GRK2P4

Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att förbereda den studerande för religionskunskapsundervisning inom gymnasieskolan.