Kurs GPG368

Barns utveckling och lärande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. redogöra för olika teoretiska perspektiv på barns utveckling och lärande samt
  reflektera över dessas betydelser för synen på utveckling och lärande,
 2. redogöra för och diskutera hur olika perspektiv på barn kan påverka barns plats
  och roll i samhället,
 3. exemplifiera med grund i teoretiska perspektiv hur barns allsidiga utveckling och
  lärande kan främjas i förskolepedagogisk verksamhet,
 4. beskriva innebörder av vetenskaplig teori och teoriers betydelse för
  yrkesutövningen,
 5. ge relevant återkoppling på medstudenters arbete.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3HKR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig