Kurs GPG2Z5

Didaktik och ledarskap - VAL

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om didaktiska och ämnesdidaktiska teorier och modeller,
 • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv,
 • visa förmåga att kritiskt reflektera över den egna undervisningen i relation till gällande läroplan och i förhållande till olika ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska perspektiv,
 • visa förmåga att utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med andra, planera och utvärdera undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar,
 • visa förmåga att diskutera och problematisera egna didaktiska val i samband med undervisningsplanering,
 • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om aspekter av didaktik och ledarskap muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 21, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Antagen till VAL-utbildning
Anmälningskod:
HDA-V3FDZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 45, 2023

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om didaktiska och ämnesdidaktiska teorier och modeller,
 • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv,
 • visa förmåga att kritiskt reflektera över den egna undervisningen i relation till gällande läroplan och i förhållande till olika ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska perspektiv,
 • visa förmåga att utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med andra, planera och utvärdera undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar,
 • visa förmåga att diskutera och problematisera egna didaktiska val i samband med undervisningsplanering,
 • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om aspekter av didaktik och ledarskap muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FUY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig