Kurs GPG2N8

Skolans samhällsuppdrag

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över verksamhetens styrdokument i relation till utbildningspolitiska, utbildningsfilosofiska och läroplansteoretiska begrepp
 • analysera verksamhetens styrdokument med hjälp av teoretiska begrepp som kön, klass och etnicitet
 • genomföra en undersökning med stöd av relevant forskning om värdegrundsrelaterade frågor i skolan och läraryrket samt kritiskt reflektera över undersökningen
 • visa förmåga att inta ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot verksamheten i skolan
 • jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag
 • sammanställa en strukturerad text enligt vetenskaplig praxis
 • visa förmåga att samverka med medstuderande
 • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6c/A6c)
Anmälningskod:
HDA-H39W5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig