Kurs GPG28R

Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (varav 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och värdera egen undervisning genom att utveckla kunskaper om och förståelse av olika teorier om barns utveckling och lärande.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om olika teoretiska perspektiv på barns utveckling och lärande
 • analysera och värdera såväl pedagogiska situationer som pedagogiska verktyg utifrån ovanstående teorier
 • diskutera hur olika teoretiska utgångspunkter kan leda till olika principer för didaktiska val i undervisningen
 • visa förmåga att reflektera över undervisning i förhållande till barns skilda uppväxtvillkor
 • visa förmåga att självständigt och med stöd av verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom något av ämnesområdena samhällsorientering, naturorientering och teknik, bild eller idrott och hälsa
 • utifrån kunskap om barns skilda uppväxtvillkor aktivt verka för skolans samhällsuppdrag
 • visa förmåga att anpassa och kommunicera undervisningens innehåll och form utifrån elevgruppens förutsättningar
 • visa didaktisk förmåga att använda digitala verktyg i syfte att främja elevers utveckling och lärande
 • visa grundläggande förmåga att använda intervju som vetenskaplig metod.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6, 15 hp, Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, Matematik 1a för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Matematik 1b för grundlärare 4-6, 7,5 hp och Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU), 15 hp samt minst 15 hp i en av kurserna Bild för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp eller Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6, 30 hp eller Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6, 30 hp eller Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning, 30 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35TD
Huvudområde:

Start vecka 3, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och värdera egen undervisning genom att utveckla kunskaper om och förståelse av olika teorier om barns utveckling och lärande.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om olika teoretiska perspektiv på barns utveckling och lärande
 • analysera och värdera såväl pedagogiska situationer som pedagogiska verktyg utifrån ovanstående teorier
 • diskutera hur olika teoretiska utgångspunkter kan leda till olika principer för didaktiska val i undervisningen
 • visa förmåga att reflektera över undervisning i förhållande till barns skilda uppväxtvillkor
 • visa förmåga att självständigt och med stöd av verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom något av ämnesområdena samhällsorientering, naturorientering och teknik, bild eller idrott och hälsa
 • utifrån kunskap om barns skilda uppväxtvillkor aktivt verka för skolans samhällsuppdrag
 • visa förmåga att anpassa och kommunicera undervisningens innehåll och form utifrån elevgruppens förutsättningar
 • visa didaktisk förmåga att använda digitala verktyg i syfte att främja elevers utveckling och lärande
 • visa grundläggande förmåga att använda intervju som vetenskaplig metod.

Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6, 15 hp, Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, Matematik 1a för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Matematik 1b för grundlärare 4-6, 7,5 hp och Didaktik och ledarskap i grundskolans årskurs 4-6 (inkl 7,5 hp VFU), 15 hp samt minst 15 hp i en av kurserna Bild för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp eller Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6, 30 hp eller Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6, 30 hp eller Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning, 30 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V36VC
Huvudområde: