Kurs GPA2FM

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

I kursen behandlas vetenskapsteoretiska perspektiv med fokus på kunskap och vetenskaplig aktivitet. Studenten möter metoder för datainsamling samt grundläggande metoder för bearbetning av kvalitativa data. Studenten introduceras även i det vetenskapliga skrivandet med fokus på formalia, disposition, struktur och begreppsanvändning. Praktiska moment ingår i form av seminarier, muntlig presentation samt intervjuteknik. Etiska aspekter på datainsamling och kunskapsproduktion diskuteras.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 49, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3BU8
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig