Kurs GPA2AK

Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

I kursen belyses bemanningsfrågor utifrån olika verksamheters art i ett dynamiskt perspektiv. Personalplanering och kompetensfrågor behandlas utifrån omvärldsförändringar, där frågor rörande mångfald, genus och generationsväxling diskuteras. I kursen speglas bemanningsfrågor utifrån olika aspekter där bl.a. ekonomiska, arbetsrättsliga och etiska frågor diskuteras. Olika metoder för behovsinventering belyses, såväl behov av ledarkompetens som behov av olika specialistkompetenser. I kursen behandlas vidare rekryteringsprocessens olika steg. Även arbetsrättsliga villkor kring rekrytering och anställning behandlas där form och innehåll diskuteras med avseende på privat, statlig och kommunal verksamhet.

Startar och slutar:
v14, 2020 - v18, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V34F8
Huvudområde: