Kurs GMT2QF

Finita element metoden i praktiken

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • redogöra på principiell nivå den teoretiska grunden för finita element metoden (FEM)
  • skapa en FEM-modell för linjär-statisk analys av deformationer och spänningar
  • använda randvillkoren för att modellera på ett korrekt och effektivt sätt
  • redogöra för möjliga felkällor samt vikten av verifiering av resultaten genom överslagsberäkningar och mätningar
  • tolka och presentera de erhållna resultaten på ett sakkunnigt sätt
  • redogöra för skillnaden mellan linjär respektive olinjär analys.