Kurs GMT2QF

Finita element metoden i praktiken

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • redogöra på principiell nivå den teoretiska grunden för finita element metoden (FEM)
  • skapa en FEM-modell för linjär-statisk analys av deformationer och spänningar
  • använda randvillkoren för att modellera på ett korrekt och effektivt sätt
  • redogöra för möjliga felkällor samt vikten av verifiering av resultaten genom överslagsberäkningar och mätningar
  • tolka och presentera de erhållna resultaten på ett sakkunnigt sätt
  • redogöra för skillnaden mellan linjär respektive olinjär analys.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Hållfasthetslära, 7,5 hp, grundnivå
  • Grundläggande kunskaper i 3D CAD, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DCU
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Roger Johansson