Kurs GMT25Z

Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt planera och genomföra ett maskintekniskt projektarbete inom givna tidsramar
 • formulera problemställningar och analysera dessa
 • uppvisa kritiskt förhållningssätt och metodmedvetenhet
 • söka litteratur som belyser en problemställning från olika perspektiv
 • generera och värdera lösningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter
 • visa förmåga att välformulerat redogöra för ett arbetes genomförande och resultat i muntlig och skriftlig form
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 150 hp inom Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram, varv minst 75 hp ska vara inom maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3ALV
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt planera och genomföra ett maskintekniskt projektarbete inom givna tidsramar
 • formulera problemställningar och analysera dessa
 • uppvisa kritiskt förhållningssätt och metodmedvetenhet
 • söka litteratur som belyser en problemställning från olika perspektiv
 • generera och värdera lösningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter
 • visa förmåga att välformulerat redogöra för ett arbetes genomförande och resultat i muntlig och skriftlig form
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 150 hp inom Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram, varv minst 75 hp ska vara inom maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3AXF
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig