Kurs GMT25Z

Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt planera och genomföra ett maskintekniskt projektarbete inom givna tidsramar
  • formulera problemställningar och analysera dessa
  • uppvisa kritiskt förhållningssätt och metodmedvetenhet
  • söka litteratur som belyser en problemställning från olika perspektiv
  • generera och värdera lösningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter
  • visa förmåga att välformulerat redogöra för ett arbetes genomförande och resultat i muntlig och skriftlig form
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 150 hp inom Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram, varv minst 75 hp ska vara inom maskinteknik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HK3
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Roger Johansson