Kurs GMA25V

Envariabelanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande begrepp inom den matematiska analysen, speciellt för tekniska tillämpningar.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • identifiera och räkna med olika talsorter
 • hantera och räkna med algebraiska uttryck
 • lösa ekvationer och olikheter som innehåller polynom, rationella- , logaritmiska- ,exponentiella- eller trigonometriska uttryck
 • hantera funktionsbegreppet och använda elementära funktioner på olika form
 • visa förståelse för gränsvärdesbegreppet och kunna beräkna gränsvärden för uttryck som innehåller elementära funktioner.
 • redogöra för definitionen av derivata och tillämpa de vanligaste deriveringsreglerna.
 • använda olika integrationsmetoder för att bestämma primitivfunktioner och beräkna integraler.
 • tillämpa integraler för att beräkna areor och volymer.
 • approximera funktioner med Maclaurin- och Taylorserier.
 • använda de grundläggande metoderna för att lösa differentialekvationer av första och andra ordningen.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3F4Y
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Per Wallén