Kurs GLP234

Audiovisuell gestaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion inom en bestämd tidsram
  • formulera egna lärandemål inför produktionsuppgiften och utifrån dessa utvärdera sitt lärande
  • bedöma egna och andras audiovisuella produktioner i fråga om målgruppsanpassning, arbetsprocess samt teknisk och gestaltande utformning.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v18, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33WP
Huvudområde: