Kurs GLP234

Audiovisuell gestaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion inom en bestämd tidsram
  • formulera egna lärandemål inför produktionsuppgiften och utifrån dessa utvärdera sitt lärande
  • bedöma egna och andras audiovisuella produktioner i fråga om målgruppsanpassning, arbetsprocess samt teknisk och gestaltande utformning.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 17, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G8P
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig