Kurs GKI2TX

Kinesiska: Praktik för undervisning i högre utbildning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda kinesiska ändamålsenligt i olika praktiska moment
  • bedöma och handleda studentarbeten, samt på vetenskaplig grund reflektera kring den pedagogiska ledarollen
  • identifiera, formulera och diskutera utmaningar som uppstår i de praktiska undervisningsrelaterade momenten
  • diskutera och reflektera, både skriftligt och muntligt, kring de införskaffade erfarenheterna efter utförd praktik.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Kinesiska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • 120 hp på grundnivå, varav 90 hp inom det humanistiska området
Anmälningskod:
HDA-H3FSK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig