Kurs GJP23U

Japansk populärkultur representerad i Anime och Manga

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva utvecklingen av den japanska populärkulturen från tiden efter andra världskriget
  • visa grundläggande kunskap om de kulturella och ekonomiska förutsättningarna för den japanska manga- och anime-industrin
  • identifiera olika former av uttryck och narrativ i den historiska utvecklingen av japanska genrer inom manga och anime
  • diskutera historia och bakgrund till att japansk manga och anime har exporterats utomlands.