Kurs GIT2YA

Italienska A: Textanalys, krig och fred

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig kunskaper om hur livet i Italien kring det andra världskriget skildras i skönlitteraturen.
Efter godkänd kurs ska studenten på italienska kunna:

  • diskutera och jämföra, muntligt och skriftligt, ett urval skönlitterära texter
  • förklara ord och uttryck från ett urval skönlitterära texter
  • göra enklare analyser av skönlitterära texter med tillämpning av grundläggande litterära begrepp
  • redogöra för sociala, historiska, geografiska och kulturella förhållanden som skildras i ett urval skönlitterära texter.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Italienska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Italienska 3. Dispens beviljas från kravet på Svenska för grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3H6P
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88