Kurs GIT2TN

Italienska A: Textanalys, deckargenren

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Italienska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på italienska diskutera, muntligt och skriftligt, innehållet i ett urval skönlitterära texter i deckargenren
  • reflektera över skönlitterära texter i deckargenren samt relatera dem och deras författare till varandra utifrån innehåll och språk
  • identifiera och redogöra för typiska stilistiska och litterära drag i deckargenren genom att använda elementära litterära begrepp
  • redogöra för hur den italienska deckargenren har utvecklats under 1900- och 2000-talet.