Kurs GIT2TD

Italienska A: Italiensk affärskommunikation och -kultur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Italienska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande språkkunskaper (både muntliga och skriftliga), som behövs för att kommunicera effektivt på italienska i affärsrelaterade situationer
  • visa grundläggande kännedom om olika språkliga variationer och icke verbala kommunikationssignaler i formella och informella arbetsrelaterade situationer
  • skriva en CV och strukturera en muntlig formell presentation av sig själv
  • skriva korta affärsrelaterade texter på italienska med ett adekvat ordförråd och använda god etikett för professionell kommunikation, i såväl traditionell som elektronisk form
  • visa grundläggande interkulturell kompetens avseende seder och bruk i det italienska affärslivet
  • redogöra för de kulturella, historiska och geografiska aspekterna av konceptet “Made in Italy“ (mat, mode, design, turism m.m.).