Kurs GIK2QQ

Användarcentrerad design

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp och ISO-standard inom en användarcentrerad designprocess
  • redogöra för metoder och aktiviteter inom en användarcentrerad designprocess

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • tillämpa relevanta metoder och aktiviteter i en användarcentrerad designprocess
  • analysera metoder och insamlad data inom en användarcentrerad designprocess
  • presentera resultat från aktiviteter i en användarcentrerad designprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt värdera metoder och insamlad data inom en användarcentrerad designprocess
  • kritiskt diskutera resultat från aktiviteter i en användarcentrerad designprocess
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grafisk design 7,5 hp grundnivå
  • Forskningsmetodik 7,5 hp grundnivå
  • Responsiv Webbdesign 7,5 hp, Grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3BCD
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig